Activiteiten- en ontmoetingscentrum Sava 

Sava is een activerings- en ontmoetingscentrum dat ressorteert onder VZW Reymeers. Sava biedt aan mensen met psychische problemen begeleiding op maat op vlak van dagbesteding en beschikt over een groot gamma van activiteiten en mogelijkheden voor het leggen van sociale contacten. VZW Reymeers is partner in het netwerk Ďactivering in de GGZ ĎSavaíí. Dit is een functioneel samenwerkingsverband aangegaan tussen 15 lokale partners uit de GGZ, reguliere opleidings-en tewerkstellingsinitiatieven en de lokale overheid (gemeente) met als voornaamste doelstelling een maximale integratie en emancipatie van mensen met een psychische problematiek op vlak van tewerkstelling, vorming en socio-culturele activiteiten te bekomen.

Basisprincipes

Vraaggericht werken, vertrekkend van de noden van de cliŽnt; zorg op maat.
Een brede waaier van activiteiten voorzien op vlak van werk, vorming, vrije tijd en ontmoeting.
Een sterke combinatie van ondersteuningsgericht en ontwikkelingsgericht werken: ondersteuningsgerichte benadering wordt ingeschakeld waar de ontwikkelingsgerichte benadering spaak loopt en omgekeerd. Dit zowel op niveau van de individuele patiŽnt als op niveau van netwerkvorming.

 

Doelstellingen

Het doel is het bevorderen van het sociaal functioneren en de maatschappelijke integratie van mensen met een psychiatrische problematiek die (nog) niet terecht kunnen in de bestaande voorzieningen door het bieden van ondersteuning op volgende vlakken:

Doelgroep

Mensen die zelfstandig wonen in de maatschappij of in een beschutte woonvorm en die omwille van een psychische en/of psychiatrische problematiek een gewone dagbesteding (reguliere job, cursussen, verenigingsleven,..) (nog) niet aankunnen, maar nood hebben aan een zinvolle dagstructuur.

Ligging en bereikbaarheid

Het activiteiten- en ontmoetingscentrum Sava Gebouw is gelegen in de  Dwarsstraat 1A te 9340 Lede,  in het centrum van Lede en op wandelafstand van het station.

In Sava kan men deelnemen aan activiteiten elke werkdag van 9:00 tot 11:45 en van 13:00 tot 15:30.
Op dinsdagvoormiddag is Sava gesloten.
Elke medewerker bespreekt met de begeleidingsequipe welke (halve) dagen hij/zij komt.

Voor ophalen van bestellingen, reparaties van houten meubels, aankopen in winkeltje, brengen van strijk,.. kan men er elke werkdag terecht van 9:00  tot 11:45 en van 13:00 tot 16:45.
Op dinsdagvoormiddag gesloten.

Aanbod

Sava heeft een ruim aanbod op vlak van:

Sava kan gecombineerd worden met vrijwilligerswerk, opleiding,... en/of kan een tussenstap betekenen naar regulier werk of vrijwilligerswerk.

Contactpersonen

Algemeen directeur: Dhr. Marc Vandergraesen
Superviserend Psychiater: Dr. Elke Lievens
CoŲrdinator: Mevr. Veerle Vanderstraeten

Contactadres

Voor doorverwijzingen en allerhande informatie, neem vrijblijvend contact op.

Activiteitencentrum Sava
Dwarsstraat 1A
9340 Lede
Tel: +32 (0)53 80 71 37
Fax: +32 (0)53 78 18 54
E-mail: activiteitencentrum@reymeers.be

Mevr. Veerle Vanderstraeten
CoŲrdinator
Tel.: +32 (0)53 80 71 37
Fax: +32 (0)53 78 18 54
E-mail: veerle.vanderstraeten@reymeers.be