Internetcafť en internetaansluiting

Als vooruitstrevend psychiatrisch centrum willen wij mee evolueren met de technologische ontwikkelingen in onze maatschappij en met de wijzigende behoeften van patiŽnten en bewoners. Vooral het Internet wordt in toenemende mate populair. De afgelopen jaren is het Internet sterk gegroeid en men verwacht dat het de komende jaren nog sterk zal groeien. Deze technologische evolutie laat zich ook merken in de zorgsector, meer bepaald binnen de patiŽntenpopulatie. PatiŽnten die opgenomen worden in een psychiatrisch centrum verblijven er vaak voor langere tijd en willen dan ook graag bepaalde aspecten van hun leven verder zetten binnen de muren van het centrum. Zowel in sommige therapieruimten als in het cafetaria kan de patiënt of bewoner gratis gebruik maken van de nieuwe media.
In PVT Leilinde is er een individuele en internetaansluiting op de kamer mogelijk.

Doelgroep

Het project wordt opgericht ten behoeve van bewoners verblijvend in het ziekenhuis en in het verzorgingstehuis (PVT). Het spreekt voor zich dat de grootste doelgroep gevormd wordt door patiŽnten opgenomen in het ziekenhuis. Toch bevinden er zich een aantal patiŽnten in het verzorgingstehuis die ongetwijfeld ook zullen gebruik willen maken van dit aanbod. In beginsel moet elkeen die toegang wil hebben tot het Internet dit ook kunnen hebben Ė mits de nodige vaardigheden uiteraard Ė en niet worden uitgesloten van dit medium. Er bestaat de mogelijkheid om lege CDís, DVDís en USB-sticks aan te kopen tegen een  democratische prijs. Ook bewoners uit Beschut Wonen en uit het activiteitencentrum SAVA (vzw Reymeers) zijn welkom!

Doelstellingen

Het doel van dit project is de digitale kloof te helpen dichten door ons cliŽnteel de mogelijkheid te geven:

a) kennis te maken met een computer en
b) gebruik te maken van deze technologie.

Het Internet biedt onze patiŽnten en bewoners  een waaier aan nieuwe kansen:

Het gaat m.a.w. over het (terug) opbouwen en onderhouden van een sociaal en/of professioneel leven en vermijden dat een zeker isolement optreedt, een meerwaarde voor de patiŽnt dus. Verpleegkundigen kunnen in dit project een belangrijke signaalfunctie vervullen omdat zij dicht tegen het leven van de patiŽnt en zijn/haar familie staan en vaak als eerste opmerken wanneer de patiŽnt weinig contact heeft met de buitenwereld. Op die manier dragen zij bij aan de kwaliteit van het verblijf en het leven van de patiŽnt. Het PC Zoete Nood Gods wil dit doel op twee manieren bewerkstelligen:

1. Een eerste doelstelling omvat het aanbieden van een kennismaking met computer en bijbehorende technologie. Het gaat hier over een basisopleiding, aangeboden door een hulpverlener, waarin men de patiŽnt meer leert over de werking van een computer, eenvoudige tekstverwerking en het gebruik van het Internet. Belangrijk is om een opleiding aangepast aan de mogelijkheden van de patiŽnten te voorzien. Deze basisopleiding kadert binnen de therapeutische activiteiten van de afdelingen en heeft als doel de zelfredzaamheid van de patiŽnt te verhogen en resocialisatie en rehabilitatie aan te moedigen. Bij de realisatie van deze doelstelling wordt een grote inzet van de hulpverleners gevraagd. Van de hulpverleners wordt verwacht dat zij de nodige bijscholingen volgen zodat zij in staat zijn een basisopleiding computervaardigheden aan te bieden. Ook wordt van hen het nodige enthousiasme en doorzettingsvermogen gevraagd om deze nieuwe opdracht tot een goed einde te brengen. De concrete invulling  van  dit programma wordt door het hoofd van de therapieŽn georganiseerd.

2. Een tweede doelstelling omvat het aanbieden van een voorziening waar patiŽnten en bewoners  vrij gebruik kunnen maken van een computer en bijbehorende technologie. Het gaat hier over de inrichting van een plaats waar patiŽnten die reeds voldoende kennis hebben, gebruik kunnen maken van een computer voor privť-doeleinden. Op deze manier hoeft de opname geen belemmering te vormen voor het sociale en professionele leven van de patiŽnt.

Locatie en uitrusting

Het internetcafť bevindt zich in de cafetaria. Er zijn 6 multimedia-pc's voorzien. Elke pc beschikt over een CD/DVD-writer, een aansluiting voor een USB-stick, een supersnelle internetverbinding (telenet), een webcam en luidsprekers. Bovendien bestaat ook de mogelijkheid om je eigen laptop aan te sluiten, ideaal voor studenten!

Bovendien is het internetcafť uitgerust met een supersnelle kleurenlaserprinter. Het is mogelijk om tegen betaling afdrukken te maken.  Verder is het gebruik van het internetcafť gratis. 

Openingsuren

Het internetcafť volgt de openingsuren van de cafetaria.

maandag 16:30 tot 19:45
dinsdag 16:30 tot 19:45
woensdag 14:00 tot 19:45
donderdag 16:30 tot 19:45
vrijdag 16:30 tot 19:45
zaterdag 14:00 tot 19:45
zondag 14:00 tot 19:45
feestdag 14:00 tot 19:45

Voor meer info over computerlessen kan u zich naar uw afdelingstherapeut richten. Deze lessen vinden in ieder geval plaats buiten de openingsuren van de cafetaria.

Reserveren?

Het is niet nodig om te reserveren, u kan de toestellen vrij gebruiken wanneer er plaats is.

Beveiliging

De computers zijn voorzien van antivirussoftware, een firewall en bluecoat. De bluecoat zorgt ervoor dat de gebruikers niet alle websites kunnen consulteren, daar bepaalde categorieŽn geblokkeerd kunnen worden. De configuratie moet een veilig surf- en mailverkeer toelaten. Misbruik is uitgesloten.

Reglement 

1. Het internetcafť is enkel toegankelijk tijdens de openingsuren van de cafetaria.
2. Het internetcafť is enkel toegankelijk voor patiŽnten en bewoners van het psychiatrisch centrum, beschut wonen en het activiteitencentrum SAVA.
3. Het internetcafť is niet toegankelijk voor bezoekers, familieleden of derden vreemd aan de instelling.
4. Het internetcafť mag gebruikt worden door personeelsleden die over de middag tijdens hun middagpauze hun e-mail wensen te consulteren of een opzoeking wensen te doen op het internet.
5. Het is toegestaan om een eigen laptop aan te sluiten op het netwerk.
6. Het gebruik van het internetcafť is gratis.
7. Het maken van afdrukken kan tegen betaling.
8. Het is niet toegelaten om de computermaterialen los te koppelen en/of te verplaatsen.
9. Het is niet toegelaten om illegale software, film of muziek te downloaden.
10. Het is toegelaten om uw persoonlijke e-mail te lezen, te chatten en gebruik te maken van MSN of andere gelijkaardige software.
11. Het is toegelaten om uw persoonlijke bestanden of legaal gedownloade bestanden naar USB-stick, CD of DVD te branden.
12.  Het is niet toegelaten om persoonlijke gegevens op de harde schijf achter te laten. De harde schijven worden op regelmatige tijdstippen volledig gewist.
13. Het is niet toegelaten om aankopen via het internet te verrichten.
14. Het is niet toegelaten om materiaal van pornografische aard te bekijken in het internetcafť.
15. Het is niet toegelaten om illegale handelingen te stellen via het internet.
16. Het gebruik van de de toestellen en internet gebeurt geheel op eigen verantwoordelijkheid, de instelling kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade van gelijk welke aard.
17. Het niet  naleven van deze regels leidt tot sancties naargelang de inbreuk. In eerste instantie het vergoeden van de schade, tijdelijke uitsluiting van het internetgebruik. Bij ernstige vergrijpen kan er juridische vervolging ingesteld worden.

Bij defecten, gelieve u tijdens de kantooruren te melden tot de informaticadienst: 053 76 21 28 (128 via een intern toestel) of te mailen naar zng.lst.informaticadienst@fracarita.org.