Opname

1.   Alle opnameaanvragen (zowel intern als extern) dienen schriftelijk gericht te worden aan het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Zoete Nood Gods.

2.   Onmiddellijke opname in het Psychiatrisch Verzorgingstehuis is niet mogelijk omdat er een lange wachtlijst is voor opname in het Psychiatrisch Verzorgingstehuis.

3.   Alvorens de bewoners op een wachtlijst te plaatsen voor campus Nieuwemeers of Leilinde gebeurt er een intake-gesprek met uitgebreide screening door maatschappelijk werker en stuurgroep.

4.   Afhankelijk van een aantal criteria (problematiek, competenties, leeftijd, zorgbehoevendheid, regio, familiale context, voorkeur, …) wordt de bewoner op de wachtlijst geplaatst voor campus Nieuwemeers of campus Leilinde.

5.   Nieuwe bewoners worden onderaan de wachtlijst geplaatst.

6.   Op het ogenblik dat de bewoner in aanmerking komt voor opname in het PVT wordt hij/zij en zijn familie hervan op de hoogte gebracht.