PatiŽntenrechten en beroepsgeheim

Sinds 6 oktober 2002 bestaat er een wet op de patiŽntenrechten (publicatie in Staatsblad op 26/09/2002). De Wet bepaalt dat de patiŽnt, met eerbiediging van zijn menselijke waardigheid en zijn zelfbeschikking, recht heeft op een kwaliteitsvolle dienstverlening die aan zijn behoeften beantwoordt.
Deze wet:

Volgende rechten worden aan de patiŽnt toegekend:

Het psychiatrisch centrum is onderworpen aan de uitvoering en de opvolging van de privacywet van 8 december 1992. Het aanleggen en bewaren van de patiŽnten- en bewonersdossiers geschiedt volledig volgens de regels zoals voorzien in deze wet. Het centrum is verplicht om van iedere patiŽnt/bewoner een dossier aan te leggen, waarin de administratieve gegevens, medische, verpleegkundige en paramedische gegevens worden opgenomen. Dit patiŽnten- en bewonersdossier is uiteraard strikt vertrouwelijk en is enkel toegankelijk voor de medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling. Onze medewerkers - ook deze in opleiding Ė zijn vanzelfsprekend gebonden aan het beroepsgeheim.