Religieuze bijstand

In ons christelijk geïnspireerd psychiatrisch centrum is een pastorale dienst aanwezig. Patiënten en bewoners kunnen op deze dienst beroep doen voor vragen en een persoonlijk gesprek over zingeving en geloof. De persoonlijke overtuiging wordt geëerbiedigd.

Onze pastores brengen regelmatig een bezoek aan de afdelingen. Patiënten en bewoners kunnen hen ook bezoeken op het bureau van de Pastorale Dienst of kunnen een bezoek aanvragen via de verpleging.

Volgende godsdiensten of levensovertuigingen hebben een vertegenwoordiger:

De stille ruimte  van het centrum is elke dag vrij toegankelijk van 8 uur tot 16.30 uur.