Klachtenbemiddeling

Als psychiatrisch centrum zijn wij sterk begaan met de kwaliteit van de door ons geleverde diensten. Onze medewerkers stellen alles in het werk om het verblijf en de behandeling zo goed en zo aangenaam mogelijk te maken. We staan steeds open voor suggesties om onze werking te verbeteren.

Onder een klacht verstaat men een door de patiŽnt/bewoner geformuleerde uiting van ongenoegen in verband met de opname, de verpleging, de behandeling, de bejegening of het ontslag. In de eerste plaats besteden wij veel aandacht aan het voorkomen van klachten, enerzijds door het geven van de nodige informatie en door de behandeling zo veel mogelijk in overleg met de patiŽnt/bewoner vorm te geven, anderzijds door een permanente waakzaamheid met betrekking tot opmerkingen en suggesties tot verbeteringen. Door zelf actief te polsen naar de tevredenheid van patiŽnten/bewoners en naar de kwaliteit van de dienstverlening kunnen we vaak zaken op het spoor komen die ons in staat stellen bij te sturen. 

Indien u ondanks onze inzet toch nog vragen of klachten heeft, dan kan u een interne en/of externe klachtenbemiddelaar contacteren.

Interne ombudspersoon

Mevr. Martine Van Eenoo 
Interne ombudspersoon
e-mail: martine.van.eenoo@fracarita.org
telefoon: 053 / 76 21 81
Aanwezig in PC Lede van maandag tot vrijdag (uitgezonderd woensdag) van 08.00 tot 16.00 uur. (bureel gelijkvloers Providentia).

Externe ombudspersoon

Mevr. Carine Eeckhout 
Externe ombudspersoon
e-mail: carine.eeckhout@ombudsfunctieggz.be
gsm: 0490/44 41 55
Aanwezig in PC Lede elke maandag van 09.00 tot 12.00 uur. Spreekuur van 09.30 tot 10.30 uur (bureel gelijkvloers Providentia).

Aanwezig in PVT campus Leilinde  Dendermonde elke 2e en 4e maandag van 12.30 tot 13.30 uur.