Welkom bij het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods


Het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods te Lede is een regionaal psychiatrisch centrum met zowel diensten in de intra- als extramurale sector. Vanuit een christelijke inspiratie streven wij naar een kwalitatieve zorgverlening binnen een humaan patiŽnt- en personeelsgericht klimaat. We trachten daarom aan iedere gebruiker verantwoorde zorg te verstrekken die voldoet aan kwaliteitsvereisten zoals doeltreffendheid, doelmatigheid, continuÔteit, maatschappelijke aanvaardbaarheid en gebruikersgerichtheid.

Bij het verstrekken van deze zorg zijn respect voor de menselijke waardigheid en diversiteit, de bejegening, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het zelfbeschikkingsrecht, de klachtenbemiddeling en -behandeling, de informatie aan en de inspraak van de gebruiker en iedere belanghebbende uit zijn leefomgeving gewaarborgd.

Het Psychiatrisch Ziekenhuis te Lede heeft een opnamecapaciteit van 185 erkende bedden en biedt een in de tijd beperkte opvang en behandeling aan volwassenen en ouderen met diverse zowel acute als chronische psychiatrische aandoeningen. Sinds eind 2014 engageert het ziekenhuis zich eveneens in de zorg van personen met de ziekte van Huntington

Het Psychiatrisch Verzorgingstehuis heeft vestigingsplaatsen te Lede en te Dendermonde. Het biedt langdurige zorg, residentiŽle opvang en begeleiding aan 102 chronisch psychiatrische patiŽnten met een gestabiliseerde stoornis

Om deze zorg op maat te verstrekken beschikt het Psychiatrisch Centrum over ongeveer 400 gemotiveerde medewerkers.

Uit een samenwerkingsverband tussen het Psychiatrisch Centrum en het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Lede (lid van de VZW Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg zuid Oost-Vlaanderen) is het initiatief Beschut Wonen VZW Reymeers ontstaan met 62 erkende plaatsen (individueel of groepswonen) gelokaliseerd in Aalst en Lede.

Het Psychiatrisch Centrum hecht veel belang aan zorgvernieuwing en aan de uitbouw van zorgcircuits en netwerken binnen zijn zorgregio:

Het beschikt over een ambulant netwerk voor activering van psychiatrische patiŽnten en is partner in het activiteitencentrum SAVA en het ontmoetingscentrum 't Evenwicht, resp. gelegen in de Dwarsstraat 1a en Rammelstraat 8 te Lede waar bijzondere aandacht wordt besteed aan arbeidszorg, activering, psychosociale rehabilitatie, vrije tijd en ontspanning.

 

Beschrijving: Beschrijving: Web ROIBeschrijving: \\S112-0107\Internet\Afbeeldingen\logos\logo.jpeg