Mobiel Team

Doelstellingen

Met de opstart van het mobiel team wensen we een vraaggestuurde gemeenschapsgerichte zorg te ontwikkelen voor personen met een chronische en langdurige psychiatrische problematiek. We wensen in onze werking het principe van herstelgeoriŽnteerde zorg door te voeren, waarbij zorg op maat centraal staat, en waarbij maatschappelijke steunsystemen gevormd worden. De zorg wordt in die mate georganiseerd dat inspringen op de wisselende zorgvragen mogelijk is. Dit betekent dat de zorg moet kunnen ingrijpen als het nodig is, maar ook moet kunnen loslaten en vertrouwen geven als het kan, zonder de continuÔteit uit het oog te verliezen. Door zoveel mogelijk zorg aan huis te bieden of op de verblijfplaats van de cliŽnt willen we de zorg toegankelijk en laagdrempelig houden. De begeleiding werkt outreachend op alle levensdomeinen (wonen, werken, leren, recreŽren, psychische en fysische gezondheid, sociale contacten, ...) in overleg met de cliŽnt en in samenwerking met de maatschappelijke steunsystemen.

Binnen de werking gaan we uit van zelfbeschikking, gelijkwaardigheid en herstelmogelijkheden van de cliŽnt. CliŽnten worden begeleid waar nodig, vertrekkend (zoekend) vanuit (naar) hun eigen kracht. Aan mensen met ernstige psychische aandoeningen die te kampen hebben met complexe en ernstige problemen op meerdere terreinen, maar zelf niet om hulp vragen, willen we ongevraagde zorg (bemoeizorg) aanbieden.

Naast individuele begeleiding wordt aandacht besteed aan kwartiermaken. We willen een maatschappelijk klimaat scheppen die sociale integratie en participatie bevorderen. Doel is uiteindelijk een kwaliteitsvolle zorg aan te bieden: cliŽntgericht, tijdig, zinvol, doelmatig, toegankelijk, veilig en betaalbaar.

Doelgroep

Het mobiel team richt zich tot volwassenen en ouderen met ernstige langdurende psychiatrische stoornissen, gepaard gaande met beperkingen op meerdere levensgebieden. De cliŽnten zijn langdurig zorgafhankelijk binnen de geestelijke gezondheidszorg en hebben nood aan begeleiding om zich te kunnen handhaven in de thuissituatie.

De doelgroep omvat:

Kenmerken van de doelgroep:

Aanbod en regio

Het aanbod is gericht op zorg op maat, op herstel en sociale inclusie, zodat cliŽnten in staat gesteld worden zich opnieuw in de maatschappij en het beroepsleven te integreren. Het aanbod is zeer verscheiden en kan zich richten naar alle levensdomeinen (werk, tijdsbesteding, zingeving, gezondheid, sociale contacten, financiŽn, ...). We streven naar een caseload van 1 op 15 (1 FTE voor 15 begeleidingen). In de eerste fase richten we ons tot de zorgregio Aalst.

Begeleiding

Het mobiel team is multidisciplinair samengesteld (sociaal verpleegkundige, opvoeder, maatschappelijk werker) en wordt ondersteund door een coŲrdinator en een superviserend geneesheer. De coŲrdinator van psychiatrische thuiszorg sluit aan bij de teamwerking in kader van een mogelijke integratie van beide teams in de nabije toekomst.

Kenmerken:

Werking: