Psychiatrische Zorg aan patiŽnten in de Thuissituatie (PZT) Lotus - De Monding

Vertegenwoordigers uit verschillende diensten in de reguliere thuiszorg en in de geestelijke gezondheidszorg startten in 2001 gezamenlijk met de uitwerking en de schriftelijke neerslag van een functionele samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende diensten. Het functioneel samenwerkingsverband kreeg de naam "Netwerk psychiatrische zorg aan patiŽnten in de thuissituatie: Lotus" en telt 29 lokale partners uit de geestelijke gezondheidzorg en de thuiszorg. Het project Lotus werd door de diverse partners met eigen middelen opgestart en gedragen.

Sinds 1 mei 2005 wordt PZT Lotus, in samenwerking met PZT De Monding als een erkend pilootproject beschouwd door de Federale Overheid. De regio van Lotus wordt afgebakend tot de volgende gemeenten: Aalst, Lede, Erpe- Mere, Ninove, Haaltert en Denderleeuw. Deze regio beslaat aldus ongeveer 180.000 inwoners. De regio van De Monding bestaat uit:  Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout en Hamme. Deze regio beslaat 97.028 inwoners.

Visie

Volgende uitgangspunten zijn de leidraad voor PZT Lotus-De Monding: 

Doelstellingen

Doelgroep

Lotus richt zich tot volwassenen en ouderen met een zowel acute als chronische psychische en/of psychiatrische problematiek die in hun thuissituatie wonen.

Lotus-De Monding richt zich niet uitsluitend tot patiŽnten/cliŽnten die gediagnosticeerd zijn door een psychiater, maar ook tot cliŽnten voor wie een omschrijving is opgesteld van de symptomen en gedragingen.

Lotus richt zich meer bepaald op: - PatiŽnten ontslagen uit een PAAZ, psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis of een project beschut wonen die nog nood hebben aan psychiatrische zorgverlening in de thuissituatie - Psychiatrische patiŽnten die t.g.v. hun ziekteproces moeilijkheden ervaren bij het dagelijks leven in de maatschappij - Ex-psychiatrische patiŽnten die t.g.v. hun aandoening te kampen hebben met fenomenen zoals stigma, armoede, kansarmoede, een inkrimpend sociaal netwerk en uitsluiting uit het reguliere maatschappelijke leven - Mensen die begeleid worden door 1e-lijnsorganisaties en die omwille van psychische en/ of psychiatrische problemen moeite hebben of dreigen te hebben om zich te handhaven in hun thuissituatie

Activiteiten

Contactpersonen

Contactpersoon naar overheid: Dhr Marc Vandergraesen
Voorzitter Lotus: Mevr. Anny Janssens
Superviserend Psychiater Lotus: Dr. Elke Lievens
CoŲrdinator Lotus: Mevr. Ann Van der Elst
Voorzitter De Monding : Dhr. Björn Biesiada
Superviserend Psychiater De Monding: Dr. Eric Van Hoof

Contactadres

De verschillende organisaties, diensten, huisartsen, coŲrdinatieteams,Ö. fungeren als aanmeldingspunt voor mogelijke cliŽnten.

Psychiatrische thuiszorg Lotus
Kasteeldreef 29
9340 Lede
Telefoon:  0485 69 32 87
E-mail: lotuspzt@skynet.be

Psychiatrische thuiszorg De Monding
Sint-Gillislaan 6 bus 11
9200 Dendermonde
Telefoon: 0485 33 06 63 (Bart Van de Voorde)
E-mail:  info@pztdemonding.be