Historiek

In 1990 werden door de overheid belangrijke hervormingen binnen de geestelijke gezondheidszorg doorgevoerd.  Psychiatrische ziekenhuizen dienden voortaan intensieve specialistische en zo kortdurend mogelijke behandelingen, gericht op resocialisatie, te verlenen.  Voor langdurig zorgafhankelijke patiŽnten , met chronische en/of complexe psychiatrische aandoeningen werden nieuwe types van voorzieningen gecreŽerd.  Het psychiatrisch verzorgingstehuis en het besschut wonen waren de concretisering van dit nieuwe type.  

De nieuw te bouwen psychiatrische verzorgingstehuizen dienden zo goed mogelijk ingebed te worden in de lokale leefgemeenschap.  Deze kleinschaligere voorzieningen  zouden ook moeten leiden tot betere spreiding en toegankelijkheid.  Er werden door de overheid zowel permanente als uitdovende PVT-plaatsen gecreŽerd.

In Lede werden in 1990 niet minder dan 227 ziekenhuisbedden gereconverteerd naar 127 PVT-plaatsen  met een uitdovend karakter en 112 PVT-plaatsen met een definitief karakter.  De bewoners verbleven in twee zeer oude ziekenhuisafdelingen.  Op de afdeling Dymphna, een gebouw daterend van 1933, verbleven 147 bewoners.  Op de afdeling Sancta-Maria, een gebouw daterend uit 1929, verbleven 80 bewoners.  De exploitatie van het PVT was in handen van de vzw Psychiatrisch Ziekenhuis Zoete Nood Gods  die een erfpachtovereenkomst had met de Zusters Maricolen van Dendermonde, stichter van het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods en eigenaar van de terreinen en de gebouwen.

In afwachting van nieuwbouw werden aan de oude gebouwen verfraaiings- en instandhoudingswerken uitgevoerd om de leefomstandigheden van de bewoners nog enigszins te verbeteren.  Van 1993 tot 1994 werd het oude gebouw Sancta-Maria gerenoveerd en werd de grote afdeling opgesplitst in twee units telkens voor dertig bewoners met een verstandelijke beperking.  Tijdens deze verbouwingswerken verbleven de bewoners tijdelijk op de afdeling Caritas.

In 1995 werden 10 PVT-bedden met permanent karakter overgedragen naar het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain in ruil voor 18 plaatsen t-dag in het Psychiatrisch Ziekenhuis Zoete Nood Gods.

In 1997 werd de exploitatie van het psychiatrisch verzorgingstehuis door de vzw Psychiatrisch Ziekenhuis Zoete Nood Gods en de vzw Zusters Maricolen van Dendermonde overgedragen aan de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.

Intussen werden plannen gemaakt voor de realisatie van een eerste PVT-nieuwbouw voor zestig bewoners.  Hiervoor werd een nieuwe campus Nieuwemeers gecreŽerd aan de Guchtstraat.  Deze campus bestaande uit zes sociowoningen, twee patiowoningen en een zorgunit opende zijn deuren in 1998.

Door de verhuis van zestig permanente bewoners naar de campus Nieuwemeers, de transfer van 10 PVT-plaatsen met permanent karakter naar het PVT Dr. Guislain en het ontslag en/of overlijden van een aantal uitdovende PVT-bewoners werden de resterende bewoners van het oude PVT-gebouw Dymphna in 2006 overgebracht naar de afdeling Caritas.  Het oude gebouw Dymphna werd deinitief gesloten.

Op dat moment werd gezocht naar een externe campus om een tweede nieuwbouw te creŽren voor 42 bewoners met een permanent statuut.  Vrij snel werd een akkoord bereikt met de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, om een gedeelte van de campus van het Woon- en Zorgcentrum Huize Mariatroon te Dendermonde in erfpacht te nemen en er een PVT voor 42 bewoners te realiseren.

Eind 2008 verlieten de laatste zusters het klooster te Lede en op 18 maart 2009 sloten de Zusters Maricolen van Dendermonde en de Broeders van Liefde een akkoord om exploitatie, eigendom en erkenningen van zowel het PVT over te dragen aan de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.

In 2009 werd gestart met de bouwwerken voor het nieuwe PVT te Dendermonde.  Al de bewoners van Caritas namen eind 2011 hun intrek in het nieuwe gebouw.  De oude afdeling Caritas sloot definitief haar deuren.

De afbouw van het uitdovende PVT ging verder en het aantal bewoners op Sancta-Maria verminderde in 2012 tot 26.  Bovendien sloeg de vergrijzing binnen deze groep toe en waren de meeste bewoners zwaar zorgbehoevend geworden.  In 2012 werd er intens overleg gepleegd met de directie van het Woon- en Zorgcentrum Huize Mariatroon te Dendermonde en het Psychiatrisch Verzorgingstehuis te Zelzate.  Met beide instellingen werd een overeenkomst afgesloten.  Een twintigtal oudere en zorgbehoevende bewoners van Sancta-Maria maakten in 2013 de overstap naar het nieuwe Woon- en Zorgcentrum Huize Mariatroon.  De resterende bewoners, die nog niet de leeftijd of juiste zorgnood hadden om in een Woon- en Zorgcentrum te verblijven, werden opgevangen in het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Sint-Jan-Baptist te Zelzate.  Het oude gebouw Sancta-Maria werd op 1 juli 2013 definitief gesloten.
In de tweede helft van 2013 werden ook de oude PVT-afdeling Caritas, het klooster en de kapel van de Zusters Maricolen afgebroken.