Visie

In het PVT wordt de psychiatrische patiŽnt niet langer geÔsoleerd en als een zieke beschouwd maar wordt zijn herstel betracht via een betere integratie in het maatschappelijk leven.
Dankzij een aangepaste begeleiding kan de bewoner zijn psychosociaal evenwicht herwinnen om zoveel mogelijk een normaal leven te leiden.
In de mate van het mogelijke neemt de bewoner terug de regie van zijn verblijf en verzorging in handen.
In de begeleiding vertrekken de begeleiders niet vanuit de beperkingen maar vanuit de mogelijkheden en interesses van iedere individuele bewoner.
We beklemtonen in de begeleiding dan ook de keuze voor een optimistische kijk op de bewoner.
Wat kan deze persoon nog als alternatief voor de tekorten en defecten.

In het PVT verblijven bewoners wiens toestand gestabiliseerd is en die voornamelijk begeleiding en ondersteuning nodig hebben in hun levensactiviteiten.
Er kunnen volwassenen en ouderen worden opgenomen met een langdurige gestabiliseerde psychische stoornis met dien verstande dat zij:

 Afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid en zelfstandigheid wordt aan de bewoner de  meest geschikte woonomgeving aangeboden. 

 In beginsel is het PVT een residentiŽle instelling, maar niets belet dat de bewoners indien ze daartoe in staat zijn, zich opnieuw in het maatschappelijk leven  integreren.