Ontslag en nazorg

Ontslag en nazorg

 

Principes:   
Uitgaande van een herstelvisie wordt er gestreefd om samen met de bewoner en zijn omgeving te zoeken naar de meeste geschikte woon- en leefomgeving zodat bewoners maximaal aan het     maatschappelijk leven kunnen participeren.
-          ContinuÔteit van zorg verzekeren.
-          Organisatie van nazorg.

Het ontslagbeleid richt de aandacht op de resterende competenties van de bewoners en stimuleert deze om ze optimaal te benutten.  Alle mogelijkheden liggen in principe open. Afhankelijk van de vaardigheden en wensen van de bewoner worden verschillende pistes onderzocht. Mogelijke denkpistes zijn:

Bij oudere bewoners met een hoge somatische zorglast (een B- of C-score op de Katzschaal) en bij een bewoner met een evoluerend dementieel ziektebeeld wordt in overleg met bewoner en familie gezocht naar een meer aangepaste voorziening. Meestal is dit een woonzorgcentrum.