Activiteiten

Het psychiatrisch verzorgingstehuis wordt getypeerd door een multidisciplinaire aanpak waarbij de teamleden geregeld overleg met elkaar hebben. Zowel het PVT Nieuwemeers als het PVT Leilinde beschikken over een stuurgroep voor visievorming en uitwerking van het dagelijks beleid.

Per 30 bewoners beschikt een PVT over 13 gekwalificeerde personeelsleden. Verpleegkundig en opvoedkundig personeel, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers en een psycholoog zorgen samen met zorgkundigen zeven dagen op zeven voor een 24-uurs begeleiding.

Aan het PVT is tevens een psychiater verbonden. In geval van lichamelijke klachten of aandoeningen kan de bewoner een beroep doen op een huisarts, geneesheer-specialist, kinesist, pedicure of logopedist naar keuze.

Voor pastorale en levensbeschouwelijke zorg sluit het PVT in de mate van het mogelijke aan bij de lokale parochiegemeenschappen. Aan het PVT is ook een pastoraal werker verbonden.