Afdelingen

Inleiding

Het Psychiatrisch Verzorgingstehuis is een residentiŽle voorziening voor zowel mannen als vrouwen met gestabiliseerde psychiatrische problemen. Deze personen hebben vooral nood aan opvang, begeleiding en activering die hen moet toelaten hun autonomie te verruimen en sommigen moet toelaten in het normale maatschappelijke leven terug te keren. Voor de meeste van de huidige bewoners is het psychiatrisch verzorgingstehuis de enige woonomgeving waarbinnen ze zich kunnen handhaven.  De klemtoon in de PVT-werking ligt op het aanbieden van een aangename en huiselijke woonomgeving, op het optimaal aanspreken van de resterende capaciteiten van de bewoners, op activering, vorming en begeleiding en het aanbieden van zinvolle dag- en ontspanningsactiviteiten. Psycho-sociale rehabilitatie wordt hierbij gehanteerd als begeleidingskader.

Het Psychiatrisch Verzorgingstehuis heeft vestigingsplaatsen te Lede en te Dendermonde.

Te Lede:

 

Te Dendermonde:

PVT Nieuwemeers

In 1998 opende in Lede het PVT Nieuwemeers. Dit PVT biedt huisvesting en begeleiding aan 60 bewoners, zowel volwassenen als ouderen met een langdurige en complexe psychiatrische problematiek. Een aantal onder hen hebben bovendien een verstandelijke beperking of vertonen persistent storend gedrag.

Uitgangspunt bij de bouw was om bewoners zo autonoom en zelfstandig mogelijk te laten wonen. In de mate van het mogelijke dient de bewoner terug de regie van zijn verblijf en verzorging in handen te nemen. Het gebouw Nieuwemeers beschikt over diverse kleinschalige zorgunits. In de begeleiding vertrekken de begeleiders niet vanuit de beperkingen maar vanuit de mogelijkheden van iedere individuele bewoner. Afhankelijk van graad van zelfredzaamheid en zelfstandigheid wordt aan de bewoner de voor hem meest geschikte woonomgeving aangeboden. Voor de meest autonome en zelfstandige bewoners kan dit een socio-woning zijn. Oudere bewoners of bewoners met een bijkomende verstandelijke beperking zullen zich vaak veiliger voelen in een zorgunit.

De 6 sociowoningen liggen in het verlengde van de straat en zijn gebouwd als gewone woonhuizen, telkens voor 4 personen. De bewoners hebben elk een individuele kamer en een gemeenschappelijke living, keuken en wasplaats. Ze staan zelf in voor hun ontbijt en avondmaal dat ze in huiselijke kring kunnen nemen. Bedoeling is een zo normaal mogelijke leefomgeving te creŽren. Volgens hun eigen ritme bepalen de bewoners zelf hun dagindeling: fietsen, wandelen, een eigen middagmaal bereiden, TV-kijken, muziek beluisteren, lezen, marktbezoek, winkelen, enz.

Het PVT beschikt ook over een aangepaste zorgunit met woonkamers voor maximum 10 oudere bewoners die meer hulp nodig hebben bij lichamelijke verzorging. Wanneer de somatische zorglast de overhand neemt op de psychiatrische problematiek wordt in overleg met bewoner en familie gezocht naar een meer aangepaste leefomgeving in een woon- en zorgcentrum.

Nieuwemeers A

Een afdeling voor 28 mannen en vrouwen met gestabiliseerde chronisch psychiatrische aandoeningen. Twintig bewoners verblijven in een verzorgingsafdeling en 8 bewoners verblijven in een patiowoning.

 

Contactpersonen
Afdelingspsychiater: Dr. Gerda Dewaelheyns
CoŲrdinator PVT campus Nieuwemeers: Dhr. Dirk Eeckhaut
Hoofdverpleegkundige: Mevr. Dana Coetsiers
Maatschappelijk werker: Mevr. Annemie Perreman

Nieuwemeers B

Hier verblijven 32 bewoners (24 bewoners in socio-woningen, 8 bewoners in een patio) met een gestabiliseerde psychiatrische aandoening.

 

Contactpersonen
Afdelingspsychiater: Dr. Gerda Dewaelheyns
CoŲrdinator PVT campus Nieuwemeers: Dhr. Dirk Eeckhaut
Hoofdverpleegkundige: Dhr. Hubert De Sutter
Maatschappelijk werker: Mevr. Annemie Perreman

PVT Leilinde

Het PVT Leilinde te Dendermonde richt zich expliciet naar volwassenen met een langdurige psychiatrische stoornis die voldoende gestabiliseerd zijn. Tot de klinische doelgroep behoren patiŽnten die lijden aan ziekten zoals psychotische stoornis, stemmingsstoornis en persoonlijkheidsstoornis, alcohol- en/of middelenafhankelijkheid. In het PVT ondersteunen de begeleiders het persoonlijk herstel van de bewoner. De bewoner moet hierbij zijn mogelijkheden (die hij wel nog heeft) leren benutten. Deze kan hierbij op zijn eigen manier met zijn psychische beperkingen (handicap) leren leven. De bewoner benut zijn mogelijkheden (die hij nog wel heeft). Soms kan hij voor een deel zijn eigenwaarde herwinnen; weten dat hij ook een fijn mens is die er net zoals iedereen mag zijn. Hij kan terug meer greep krijgen op zijn eigen leven en de regie over zijn eigen leven weer in handen nemen. We beklemtonen in de begeleiding dan ook de keuze voor een optimistische kijk op de bewoner. We focussen op zijn kunnen in plaats van op zijn tekorten en defecten.

De taak van de begeleiders is niet zo zeer de systematische organisatie van activiteiten, dan wel de oriŽntering van de bewoners naar het gemeenschapsleven toe (bijvoorbeeld via bekendmaking van activiteiten, participatie aan allerlei buitenhuisactiviteiten, introductie en begeleiding van bewoners in externe hobbyclubs in de stad, enz.). Het PVT Leilinde wil geen solitaire instelling zijn, maar bouwt met andere zorgpartners waaronder het ziekenhuis Sint-Blasius, het woon- en zorgcentrum Huize Mariatroon, Pro Mente (Sint-Niklaas), het beschut wonen Reymeers (Lede) en de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg van Dendermonde, een netwerk voor langdurige zorg aan psychiatrische patiŽnten.

PVT Leilinde beschikt over 12 studio's met kichinette en een aparte slaapruimte, 10 kamers aangepast voor rolstoelgebruikers en een 20-tal individuele kamers. De bewoners kunnen gebruik maken van huiselijk ingerichte woonkamers. Ze hebben tevens de beschikking over een cafetaria, hobby- en activiteitenruimten. Voor het begeleidend personeel zijn er modern uitgeruste burelen, vergaderruimten, verpleeg- en verzorgingslokalen.

Contactpersonen
Afdelingspsychiater: Dr. Gerda Dewaelheyns
CoŲrdinator PVT campus Leilinde   Mevr. Sarah Veireman
Hoofdverpleegkundige: Mevr. Magda Borms
Maatschappelijk werker: Mevr. Emily Coenen