Vrijwilligers en buddy's

"Vrijwilligerswerk is gaandeweg meegaan met mensen, met of zonder beperking, met of zonder problemen.
Zoeken of je iets voor hen kan betekenen en ontdekken dat ook zij voor jou heel veel gaan betekenen."

Wij zijn steeds op zoek naar:

Vrijwilligers

die bereid zijn om op afgesproken tijdstippen een handje toe te steken om:

Vrijwilligers zijn geen specialisten maar gewone mensen die er zijn voor andere mensen en hun hart geven aan de zorg voor anderen.

Misschien herkent u zich daar in en wil u zich inzetten voor mensen met een hulpvraag: mensen die hulpbehoevend zijn, nood hebben aan wat gezelschap of contact.

Buddy's

Bij buddy's ligt de klemtoon op een 'één op één contact' tussen de vrijwilliger en de persoon met een psychiatrische problematiek. De buddy trekt altijd met dezelfde bewoner op, waardoor een zekere continuïteit in de contactmomenten ontstaat en er een vertrouwensrelatie kan worden opgebouwd.

Doel van het buddyproject is om mensen met chronische problemen meer deel te laten uitmaken van de samenleving. Buddywerk richt zich hierbij op het sociale contact tussen mensen, het uitbouwen van vriendschapsrelaties, het hebben van een leuke dagbesteding en het samen doen van alledaagse activiteiten.

Van de vrijwilligers die zich kandidaat stellen als buddy wordt verwacht dat ze in een stabiele levensfase zitten en zich voor langere tijd willen engageren. Er is geen achtergrondkennis vereist over mensen met psychische kwetsbaarheden. Iedere buddy wordt beschermd conform de vrijwilligerswetgeving. De buddy en de bewoner ontmoeten elkaar op regelmatige basis, afhankelijk van de mogelijkheden en de verwachtingen van beiden. Voor de inhoud van het contact wordt gepolst naar de verwachtingen en mogelijkheden van zowel de bewoner als de buddy.

Vrijwilligers zijn onmisbare partners in de zorgverlening. In het Psychiatrisch Verzorgingstehuis wordt daarom een speciale plaats gegeven aan de vrijwilligers. Zij hebben geen algemene taak binnen de afdelingen, maar komen op bezoek bij die bewoners die weinig of geen bezoek krijgen. Zij gaan wandelen met de bewoner, gaan eens naar de cafetaria, ...

 Hiervoor werken wij samen met:

U heeft interesse in vrijwilligerswerk?

Vul hier het aanvraagformulier in en mail dit ingevuld terug naar cedrik.moreel@fracarita.org of jessy.grygowski@fracarita.org voor vrijwilligerswerk op de campus te Lede.  
Voor onze campus te Dendermonde mailt u naar emily.coenen@fracarita.org.

Voor meer info kan u terecht bij: