Betalingsvoorwaarden

Voor vragen over uw factuur kan u contact opnemen met de dienst patiŽntenadministratie op het nummer 053 76 21 32.

U kan er alle werkdagen van 8 tot 12 en van 12.45 tot 16.45 uur terecht.

Bij een bezoek aan onze dienst staan wij u uiteraard ook graag persoonlijk te woord.

 

De betalingen dienenuiterlijk te geschieden binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.

Vanaf dan zijn er van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning nalatigheidsinteresten verontschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet.

Indien er geen betaling volgt binnen de 14 dagen na ingebrekestelling, zal er bovendien van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd zijn die wordt vastgelegd op 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van Ä50.

Indien de niet-betaling van de factuur aanleiding geeft tot het inschakelen van een incassobureau, zullen de kosten van dit incassobureau op u verhaald worden.

Indien de niet-betaling van de factuur aanleiding geeft tot een gerechtelijke actie, zijn de gerechtskosten niet inbegrepen in deze schadevergoeding.

 

Om geldig te zijn, dienen klachten schriftelijk, met vermelding van het factuurnummer en met redenen omkleed binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur aan het Psychiatrisch Centrum, patiŽntenadministratie, te worden overgemaakt.