Farmaceutische kosten

We rekenen een medicatieforfait aan van 0,80 euro per dag.