Hospitalisatieverzekering

Als u bijkomend verzekerd bent bij een hospitalisatieverzekering, dient u bij opname zo snel mogelijk contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij.