Kostprijs

Het ziekenhuis factureert alle kosten en honoraria van uw ziekenhuisopname. U moet alleen de kosten betalen die het ziekenfonds niet betaalt.

 

De prijs wordt bepaald volgens de wettelijke RIZIV-reglementering.

 

Om uw factuur achteraf correct te interpreteren is het belangrijk om de inhoud van volgende begrippen te kennen. Aan de hand van een voorbeeld (prestatie) worden deze begrippen toegelicht.

§  RIZIV-bedrag van een prestatie = wettelijk overeengekomen bedrag dat een zorgenverstrekker (bv. een arts, een kinesist...) mag aanrekenen voor het uitvoeren van die prestatie.

§  Terugbetalingstarief van een prestatie = gedeelte van het RIZIV-bedrag dat door de mutualiteit wordt terugbetaald.

§  Persoonlijk aandeel van een prestatie = Verschil van het RIZIV-bedrag en het terugbetalingstarief.

§  Supplement van een prestatie = bedrag dat bovenop het RIZIV-bedrag aan de patiënt wordt aangerekend (bv. door deconventionering van de arts, door specifieke vragen van kamerkeuze van de patiënt..)

 

De prijs is afhankelijk van uw kamerkeuze. Indien u voor een éénpersoonskamer kiest, dan betaalt u een kamersupplement.


In volgende gevallen wordt er geen supplement op een éénpersoonskamer aangerekend:

§  Indien u om medische redenen op een éénpersoonskamer opgenomen wordt. De behandelende arts zal dit dan schriftelijk bevestigen.

§  Indien u zonder het zelf aan te vragen op een éénpersoonskamer terechtkomt bij plaatsgebrek op gemeenschappelijke kamers.