Theoretische toelichting

In BelgiŽ geldt het systeem waarbij tweejaarlijks tarieven worden afgesproken tussen de geneesheren, de mutualiteiten en de overheid.


Elke individuele geneesheer kan deze overeenkomst ('conventie') aanvaarden, gedeeltelijk aanvaarden of niet aanvaarden.

Indien een geneesheer de conventie aanvaardt, is de arts 'geconventioneerd' of verbonden. 
Indien een geneesheer de conventie niet aanvaardt, is de arts 'niet geconventioneerd' of niet-verbonden. 
Een geneesheer kan de conventie ook gedeeltelijk aanvaarden. De arts is dan op bepaalde momenten wel geconventioneerd en op andere momenten niet.

In de praktijk

U wordt gehospitaliseerd (opname)

Elke arts rekent zijn prestaties aan via de nomenclatuur. Dit gebeurt via de ziekenhuisfactuur, en wordt - in tegenstelling tot bv. consultaties bij een huisarts waar u een getuigschrift ter terugbetaling meekrijgt - rechtstreeks afgerekend met de mutualiteit of andere betalende instantie (tenzij u niet in regel bent). U krijgt van het ziekenhuis een factuur waar de afgesproken terugbetalingsbedragen en het persoonlijk aandeel (wettelijk door de patiŽnt te betalen aandeel) op vermeld staan. De nomenclatuurprestaties worden ook 'erelonen' genaamd. De tweejaarlijkse conventie handelt dus over de afgesproken tarieven van deze erelonen.

 

Binnen ons ziekenhuis rekenen de artsen geen supplementen ereloon aan ingeval u kiest voor een ťťnpersoonskamer. U dient in dit geval wel een kamersupplement te betalen.

U komt op consultatie in het ziekenhuis (ambulant)

Geconventioneerde (of verbonden) artsen passen de officiŽle afgesproken tarieven toe. 
Na tussenkomst van de mutualiteit betaalt u enkel het remgeld (of patiŽntenaandeel).

Niet-geconventioneerde (of niet-verbonden) artsen bepalen hun eigen tarieven. U betaalt het remgeld ťn de arts mag daar bovenop een ereloonsupplement aanrekenen. 

Gedeeltelijk geconventioneerde (of gedeeltelijk verbonden) artsen zijn op bepaalde momenten geconventioneerd en vragen dan geen supplementen. Op andere momenten zijn zij niet geconventioneerd en mogen dan bovenop hun ereloon nog een ereloonsupplement aanrekenen. Deze uren zijn geafficheerd in de wachtzaal van de arts.

Of een arts al dan niet verbonden is vindt u ook terug onder de rubriek artsen, bij de naam van de arts.

 

Binnen ons ziekenhuis passen de niet-geconventioneerde artsen eveneens het officieel afgesproken tarief toe en rekenen ze geen supplementen aan.