Tarieven hospitalisatie

De prijs die u zelf betaalt, bestaat uit verschillende elementen. Dit zijn de grote rubrieken van de factuur die u bij opname in het ziekenhuis ontvangt.

De verschillende kosten kan u links in de menubalk terugvinden.

 

Als patiλnt betaalt u remgeld op de verblijfskosten. Dit bedrag is wettelijk bepaald en afhankelijk van uw verzekerbaarheid als rechthebbende bij het ziekenfonds.

 

Als u voor een ιιnpersoonskamer kiest, dan betaalt u boven op dit remgeld nog een kamersupplement per dag.

 

In volgende gevallen wordt er geen supplement op een ιιnpersoonskamer aangerekend:

§  Indien u om medische redenen op een ιιnpersoonskamer opgenomen wordt. De behandelende arts zal dit dan schriftelijk bevestigen.

§  Indien u zonder het te vragen op een ιιnpersoonskamer terechtkomt bij plaatsgebrek op gemeenschappelijke kamers.

 

Hieronder vindt u een overzicht van het te betalen remgeld bij volledige hospitalisatie.

 

Remgelden voor volledige hospitalisatie

 

 

 

1ste dag

vanaf de 2de dag

vanaf de 91e dag

vanaf het 6e jaar

Descendenten

 

€ 32,71

€ 5,44

€ 5,44

€ 5,44

Werklozen + 12 maand met personen ten laste

 

€ 32,71

€ 5,44

€ 5,44

€ 5,44

Werklozen + 12 maand en alimentatieplichtig

 

€ 32,71

€ 5,44

€ 5,44

€ 5,44

Werklozen + 12 maand zonder personen ten laste

 

€ 32,71

€ 5,44

€ 5,44

€ 5,44

Primaire uitkeringsgerechtigden (PUG) met personen ten laste (PTL)

€ 42,58

€ 15,31

€ 5,44

€ 5,44

Primaire uitkeringsgerechtigden (PUG) en alimentatieplichtig

 

€ 42,58

€ 15,31

€ 5,44

€ 5,44

WIGW met personen ten laste (PTL) 75%

 

€ 42,58

€ 15,31

€ 5,44

€ 5,44

WIGW en alimentatieplichtig 75%

 

€ 42,58

€ 14,71

€ 5,44

€ 5,44

Niet beschermde personen (NBP) met personen ten laste (PTL) 75%

€ 42,58

€ 15,31

€ 5,44

€ 5,44

Niet beschermde personen (NBP) en alimentatieplichtig 75%

 

€ 42,58

€ 15,31

€ 5,44

€ 5,44

Primaire uitkeringsgerechtigden (PUG) zonder personen ten laste (PTL)

€ 42,58

€ 15,31

€ 15,31

€ 25,52

WIGW zonder personen ten laste (PTL) 75%

 

€ 42,58

€ 15,31

€ 15,31

€ 25,52

Niet beschermde personen (NBP) zonder personen ten laste (PTL) 75%

€ 42,58

€ 15,31

€ 15,31

€ 25,52

Kloostergemeenschappen 75%

 

€ 42,58

€ 15,31

€ 15,31

€ 25,52

Primaire uitkeringsgerechtigden (PUG) 100%

 

€ 42,58

€ 5,44

€ 5,44

€ 15,31

WIGW 100%

 

€ 42,58

€ 5,44

€ 5,44

€ 15,31

Niet beschermde personen (NBP) 100%

 

€ 42,58

€ 5,44

€ 5,44

€ 15,31

Kloostergemeenschappen 100%

 

€ 5,44

€ 5,44

€ 5,44

€ 15,31

 

Volledigheidshalve vindt u hieronder een overzicht van uw persoonlijk aandeel in het verblijf.