Historiek


Het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods werd in 1845 opgericht door de Zusters Maricolen van Dendermonde.  Voor de stichting van deze congregatie moeten we teruggaan naar 19 maart 1663, datum waarop in Dendermonde door Anna Puttemans, een vrome begijn en pater Herman a Sancto Norberto, de jonge prior van de karmelieten 'een familie van vrome jonge dochters' wordt gesticht die later zouden uitgroeien tot de Zusters Maricolen.  Zij vonden hun inspiratie in het leven en het werk van Theresia van Avilla, de hervormster van de karmelieten.  Aanvankelijk richtten de Zusters zich in Dendermonde vooral naar de opvang en zorg van oudere vrouwen.  Later waren ze ook actief in de Burgerlijke Godshuizen in Dendermonde.  De zusters richtten in de regio Aalst-Dendermonde meerdere kleuter- en lagere scholen op.

Tussen 1804 en 1856 waren de Zusters Maricolen ook betrokken in de krankzinnigenzorg van de Stedelijke Overheid te Dendermonde.  Iets later kochten ze het kasteel van de familie Hellinckx te Lede.  Hier openden de zusters op 28 december 1845 een gesticht waar ze zich inzetten voor de zorg voor krankzinnigen.  Men startte met 12 mannelijke patiŽnten die van Dendermonde naar Lede werden overgebracht.  Deze eerste mannelijke patiŽnten zouden echter kort na de opening naar Gent zijn overgebracht.  Vanaf dan opteerde men ervoor om in Lede enkel nog vrouwelijke patiŽnten op te nemen.  De eerste vrouwelijke patiŽnte werd op 19 mei 1848 opgenomen.  De eerste officiŽle goedkeuring voor de instelling dateert van 9 november 1856.  Pas in 1989 werd beslist om opnieuw mannelijike patiŽnten op te nemen.

Door het verschijnen van de wet op de ziekteverzekering en de ziekenhuiswet begin de jaren zestig van vorige eeuw, ondergingen de psychiatrische ziekenhuizen een ware metamorfose.  Het is in die periode dat het ziekenhuis ook zijn huidige naam kreeg.  Daarvoor had het ziekenhuis al verschillende namen gehad zoals 'Maison de santť', 'Krankzinnigengesticht' en 'Psychiatrisch Ziekenhuis Zusters Maricolen'.  In 1966 koos men resoluut voor de naam 'Psychiatrisch Ziekenhuis Zoete Nood Gods'.  De naam verwijst naar de legende van 1414 en de verering van Onze-Lieve-Vrouw van Lede als de 'Nood Gods'.

1990 is opnieuw een belangrijke mijlpaal voor het centrum.  De overheid voert een grote reconversieoperatie door in de psychiatrische ziekenhuizen.  Op dat ogenblik worden in Lede niet minder dan 240 ziekenhuisbedden omgeschakeld naar 127 PVT-bedden met uitdovend statuut, 112 PVT-bedden met permanent statuut en 30 plaatsen beschut wonen.  Het psychiatrisch ziekenhuis richt in dezelfde periode samen met het centrum voor geestelijke gezondheidszorg te Lede de vzw Reymeers op.  Dit samenwerkingsverband zal vanaf dan instaan voor de coŲrdinatie en organisatie van beschut wonen voornamelijk in Lede en Aalst.  In 1990 sluit het ziekenhuis zich aan bij het Overlegplatform POPOV.

Ten gevolge van de nieuwe normering die door de overheid werd opgelegd m.b.t. de psychiatrische verzorgingstehuizen drong een grondige vernieuwing van de infrastructuur van zowel het psychiatrisch ziekenhuis als het psychiatrisch verzorgingstehuis zich op.  Dit resulteerde in een masterplan voor het PVT en voor het ziekenhuis.

Het ziekenhuis trad in deze periode toe tot heel wat netwerken en zorgcircuits en participeert aan tal van zorgvernieuwingsprojecten waaronder ontslagmanagement , psychiatrische thuiszorg, het netwerk activering, projecten betreffende het overleg rond de psychiatrische patiŽnt en de referentiepersoon, het tenderproject, de integrale drughulpverlening INDRA, het netwerk voor langdurige zorg te Dendermonde, enz.

In juni 2008 verlieten de Zusters Maricolen definitief het klooster te Lede.  Het klooster was immers veel te groot geworden voor de nog aanwezige zusters en bovendien niet meer aangepast aan de stijgende zorglast.  De meeste zusters vonden een nieuw onderkomen in het Woon- en Zorgcentrum Avondzon te Erpe-Mere.

Op 18 maart 2009 sloten de Zusters Maricolen van Dendermonde en de Broeders van Liefde een akkoord om exploitatie, eigendom en erkenningen van zowel het ziekenhuis als het PVT over te dragen aan de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.  De Zusters Maricolen en hun vertegenwoordigers trokken zich terug uit de beheersorganen van de diverse vzw's die bij het beheer van het centrum betrokken zijn.  Een nieuw masterplan werd opgesteld om de resterende oude klooster- en ziekenhuisgebouwen te slopen en een vervangingsnieuwbouw te realiseren voor de opnameafdeling, het daghospitaal, de administratie en het centrale therapiecomplex.

Het ziekenhuis onderschrijft het nieuwe organisatieconcept voor de geestelijke gezondheidszorg en onderzoekt momenteel of het mogelijk is om samen met de zorgpartners uit de regio Dender en Waas een groot zorgnetwerk te realiseren en een project artikel 107 in te dienen met het oog op de verdere vermaatschappelijking van de zorg.