Behandelaanbod

Inleiding

Het Psychiatrisch Ziekenhuis richt zich naar volwassenen (vanaf 18 jaar) en ouderen (boven 60-65 jaar) met diverse acute of chronische psychiatrische aandoeningen en biedt intensieve specialistische behandeling en begeleiding.

Er is een aanbod voor diverse doelgroepen, de belangrijkste zijn:

De instelling beschikt over een erkenning voor opname van personen in het kader van de wet op de bescherming van de persoon van de geesteszieke (gedwongen opname). De instelling heeft een beperkt aantal plaatsen voor patiënten met low care forensische problematiek. De instelling richt zich niet  naar de behandeling van illegale druggebruikers en verstandelijk gehandicapten. Cliënten uit deze subdoelgroepen worden door ons verwezen naar een gespecialiseerde setting.

Het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods engageert zich in de zorg voor personen met de ziekte van Huntington. Deze ziekte is een complexe genetische aandoening met belangrijke gevolgen op cognitief, lichamelijk en gedragsmatig vlak. Het ziekenhuis stelt zich open voor de opname van Huntingtonpatiënten. Daarnaast wordt er vanuit het ziekenhuis een samenwerkingsverband opgezet met WZC Avondvrede, WZC Mariatroon, De Heide vzw en het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus. Ook zij tonen zich bereidwillig om mensen met deze ziekte op te vangen. Door continue vorming, overleg en ondersteuning van het personeel wordt er binnen deze voorzieningen expertise en specialisatie opgebouwd. Op deze manier streven we ernaar om goede professionele zorg te bieden aan personen met de ziekte van Huntington. Meer informatie kunt u HIER vinden in bijgevoegd folder.

Behandelaanbod per afdeling

Het Psychiatrisch Ziekenhuis heeft de volgende afdelingen:

Afdeling Egidius

Deze afdeling beschikt over 30 bedden voor opname en behandeling van volwassenen met acute en chronische verslavingsproblemen (alcohol en medicatie).

Beschrijving: X:\PZ\Egidius.jpg 

Informatiebrochure voor familieleden van patiënten met een alcoholprobleem : klik hier

Contactpersonen:
Psychiater: Dr. Herman Van Wesemael ( herman.van.wesemael@fracarita.org )
Hoofdverpleegkundige: Mevr. Sigrid Van Lierde ( sigrid.van.lierde@fracarita.org )
Maatschappelijk werker: Dhr. Dirk Van Herreweghe ( dirk.van.herreweghe@fracarita.org ) en Mevr. Sofie Lalmant ( sofie.lalmant@fracarita.org )

Afdeling Esperanza 0

Deze gesloten afdeling beschikt over 24 bedden voor crisisopvang en intensief kortdurende behandeling van volwassenen met acute en ernstige psychiatrische problemen in een gestructureerde omgeving. 
De afdeling richt zich in de eerste plaats tot patiënten die zich in een crisissituatie bevinden wegens een plotse verstoring van bestaande evenwichten, waarbij een kortdurende opname is aangewezen (ernstige en verwikkelde aanpassingsstoornissen).
Een tweede doelgroep zijn personen met een recente, acute psychiatrische problematiek, waarbij naast intensieve begeleiding, observatie, diagnosestelling en therapeutische oriëntatie aangewezen zijn.
De meest voorkomende ziektebeelden zijn schizofrenie en andere psychotische stoornissen en stemmingsstoornissen.
Deze zorgeenheid fungeert tevens als opnameafdeling voor het merendeel van de patiënten die gedwongen opgenomen worden.

Beschrijving: X:\PZ\Esperanza 0.JPG 

Contactpersonen:
Psychiater: Dr. Geert De Bruecker ( geert.de.bruecker@fracarita.org )
Hoofdverpleegkundige: Mevr. Vanessa Deroubaix ( vanessa.deroubaix@fracarita.org )
Maatschappelijk werker: Dhr. Stijn Claus ( stijn.claus@fracarita.org )

Afdeling Esperanza 1

Esperanza 1 is een afdeling met 23 bedden waar een voortgezette therapeutische behandeling wordt geboden aan volwassen met een angst-, stemmings- en/of persoonlijkheidsstoornis..

Beschrijving: X:\PZ\Esperanza 1.jpg

Contactpersonen:
Psychiater: Dr. Fransiska Vermeersch ( fransiska.vermeersch@fracarita.org )
Hoofdverpleegkundige: Mevr. Ann Vander Bauwhede ( ann.vander.bauwhede@fracarita.org )
Maatschappelijk werker: Dhr. Stijn Claus ( stijn.claus@fracarita.org )

Afdeling Esperanza 2

Esperanza 2 beschikt over 23 plaatsen voor voortgezette behandeling en rehabilitatie van ouderen met diverse psychiatrische problemen van niet-cognitieve aard.
Nachthospitalisatie is mogelijk.

Contactpersonen:
Psychiater: Dr. Elke Lievens ( elke.lievens@fracarita.org )
Hoofdverpleegkundige: Mevr. Leen Ruyssinck ( leen.ruyssinck@fracarita.org )
Maatschappelijk werker: Mevr. Cindy Renneboog ( cindy.renneboog@fracarita.org )

Afdeling Providentia

Providentia is een behandelingafdeling die zich richt naar volwassenen tussen 18 en 60 jaar, die lijden aan een psychotische of bipolaire aandoening.
Deze afdeling beschikt over 36 bedden en bestaat uit twee groepen:
1) Rehabilitatiegroep: patiënten die in hun dagelijkse functioneren structuur, intensieve zorg en begeleiding nodig hebben. (23 patiënten)
2) Resocialisatiegroep: patiënten waarvan de psychiatrische toestand meer gestabiliseerd is en waarbij een resocialisatie en zelfstandig functioneren wordt vooropgesteld. (13 patiënten)
De opnameduur bedraagt 3 tot 12 maanden.

Beschrijving: X:\PZ\Providentia.jpg

Contactpersonen:
Psychiater: Dr. Gerda Dewaelheyns ( gerda.dewaelheyns@fracarita.org )
Hoofdverpleegkundige: Mevr. Isabelle De Grauwe ( isabelle.de.grauwe@fracarita.org )
Maatschappelijk werker: Mevr. Sofie Lalmant ( sofie.lalmant@fracarita.org )

Afdeling Theresia

Deze gesloten afdeling beschikt over een specifieke erkenning als Sp-dienst met 22 bedden voor ouderen. De afdeling heeft 3 doelgroepen.
Doelgroep 1: Patiënten met een dementieel beeld ten gevolge van de ziekte van Alzheimer, vasculaire problemen, ethylisme of andere organische aandoeningen.
Doelgroep 2: Ouderen met chronische psychogeriatrische aandoeningen: chronische depressies, schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen.

Doelgroep 3: Patiënten met de ziekte van Huntington

Beschrijving: X:\PZ\Theresia.JPG 

Sinds eind 2014 engageert het ziekenhuis zich eveneens in de zorg voor personen met de ziekte van Huntington.
Meer informatie vindt u terug door
HIER te klikken.

Contactpersonen:
Psychiater: Dr. Geert De Bruecker ( geert.de.bruecker@fracarita.org )
Hoofdverpleegkundige: Mevr. Liesbeth Vereecken ( liesbeth.vereecken@fracarita.org )
Maatschappelijk werker: Mevr. Cindy Renneboog ( cindy.renneboog@fracarita.org )

Afdeling Emmaüs

De afdeling Emmaüs is een afdeling voor daghospitalisatie met een erkenning van 28 plaatsen.
Door deze dagopname kan een 24-uurshospitalisatie worden voorkomen of ingekort.
Het kan ook een tussenstap zijn tussen een volledige opname en de thuissituatie.

Beschrijving: X:\PZ\Emmaus.jpg 

Binnen deze afdeling wordt er met 4 afzonderlijke zorgeenheden gewerkt:

1-       Behandeling van volwassenen met psychotische problemen ( psychosezorg )

2-       Behandeling van volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, medicatie en andere verslavende genotsmiddelen met uitsluiting van drugsverslaving. Probleemgedrag ten gevolge van gokverslaving wordt eveneens behandeld. ( Verslavingsproblemen )

3-       Intensieve behandeling van volwassenen met ernstige psychische moeilijkheden zoals angst- en stemmingsstoornissen. ( Angst- en stemmingsstoornissen )

4-       Opname en behandeling van ouderen met psychische problemen, waarbij er nog een redelijke vorm van zelfredzaamheid aanwezig is. Wegloopgedrag door desoriëntatie wordt als een exclusiecriterium beschouwd. ( Ouderenzorg )

Contactpersonen:
Psychiater: Dr. Fransiska Vermeersch ( fransiska.vermeersch@fracarita.org )
Hoofdverpleegkundige Dhr. Gerit De Saedeleer ( gerit.de.saedeleer@fracarita.org )
Maatschappelijk werker: Mevr. Leen Van Langenhoven ( leen.van.langenhoven@fracarita.org )

Voorbereidingsgroep Ontslag

Dit therapeutische aanbod richt zich tot patiënten die extra voorbereiding en ondersteuning nodig hebben tijdens de voorbereidingsfase naar ontslag.

Er is aandacht voor re-integratie in de maatschappij alsook worden praktische vaardigheden ingeoefend en/of versterkt.

Het aanbod staat open voor patiënten van alle ziekenhuisafdelingen.

 

Contactpersonen:

Rita Temmerman ( Rita.temmerman@fracarita.org )

Ergotherapeute Sofie Van Hende ( sofie.van.hende@fracarita.org )

 

’t Trefpunt

Het Trefpunt is een ontmoetingsplaats waar patiënten en bewoners terecht kunnen voor een brede waaier aan informatie en activiteiten.

Door dit aanbod wil ’t Trefpunt mensen ondersteunen door te helpen hun vrije tijd zinvol in te vullen.

De focus ligt steeds op re-integratie  in de maatschappij.

Openingsuren :

                               Maandag, Dinsdag en donderdag : 13u – 14u30

                               Woensdag & Vrijdag : 10u – 11u30

 

Contactpersonen

Coördinator : Sharon Logie ( sharon.logie@fracarita.org )

Begeleider : Bénédicte De Waele ( benedicte.de.waele@fracarita.org )

 

Beschrijving: Web ROI